Jakub Krása


Jsem projektant, technický nadšenec a zakladatel společnosti Rebis engineering, s.r.o.

Strojařinu dělám celý život. Specializuji se na celky sloužící k manipulaci a skladování sypkých hmot, což zahrnuje strojní projekce, ocelové konstrukce, tvorbu dokumentace, realizaci, opravy i údržbu. 

Když mám volno, rád se věnuji programování a truhlaření.

Od průmyslovky k Rebisu

 • 1991

  Dokončuji průmyslovku

  Dodělávám Střední průmyslovou školu v Teplicích. Asi nejvíc mě  baví mechanika a deskriptivní geometrie. Nad volbou vysoké školy nemusím dlouho přemýšlet. 

 • 1991 - 1997

  Studium v Liberci

  Znalosti mechaniky, dynamiky, pružnosti a pevnosti získávám na Technické univerzitě v Liberci. Diplomovou práci píšu na téma Analýza vlivů hlavních částí rámu zkoušecího stavu teleskopických tlumičů na dynamiku měření tlumicích sil

 • 1998 - 2009

  PRODECO, a.s.

  Po škole nastupuji do oddělení vývoje projekční firmy PRODECO, a.s. Poslední čtyři roky tu vývoj vedu. Setkávám se s množstvím inspirativních lidí, od kterých se toho mnoho naučím. 

 • 2009

  Obhajoba doktorského titulu

  Po letech studia na Vysoké škole báňské v Ostravě obhajuji dizertační práci s názvem Využití dynamických simulací ke zvýšení úspor v pásové dopravě a dopravních systémech velkostrojů

 • 2010 - 2019

  NOEN, a.s.

  Začínám jako vedoucí projekce v pražské kanceláři, v roce 2014 se stávám technickým ředitelem. Nejzajímavějším projektem byla dodávka kolesového rypadla K400 do bulharského dolu Maritza Iztok. 

2019: REBIS engineering, s.r.o.

REBIS jsem založil, abych se dostal k nejzajímavějším projekčním a realizačním příležitostem. Na své cestě jsem navázal kontakt s řadou inspirativních osobností a nasbíral mnoho zkušeností, díky kterým dnes mohu zaštiťovat technické projekty na vysoké odborné úrovni.

Přidáte se?

Volné pozice